Network Kurulum

LAN/WAN Kurulumu :Mikron Bilgisayar danışmanlığı yaptığı projelerde kurulum hizmeti, detaylı analizler ve planlamalar sonucu yapılmakta ve komple bir hizmet olarak müşterilere sunulmaktadır. Kurulum öncesinde, tüm ihtiyaçlar belirlenmekte ve ihtiyaçlar doğrultusunda öngörülen işlem yükünü kaldırabilecek sistemler müşteriye önerilmektedir. Müşteri tarafından onaylanan sistemler önceden belirlenen süreler dahilinde kurulmakta ve sorunsuz çalışır durumda müşterilere teslim

edilmektedir. Mikron Bilgisayar konuyla ilgili hassasiyetini belirlenen süreler dahilinde bitirdiği projelerle müşterilerine kanıtlamaktadır.

LAN/WAN Yönetimi: Mikron Bilgisayar müşterilerinin Network yönetimini de talep doğrultusunda üstlenmektedir. Bu hizmet kapsamında mevcut network, öncelikli olarak yerinde veya uzaktan ön araştırmaya tabi tutulmaktadır. Ön araştırma sonucunda edinilen bilgiler doğrultusunda detayları belirlenen sistem, üçüncü parti yazılımlarla izlenmekte ve herhangi bir arıza durumunda uzaktan erişim veya yerinde destek sağlanarak hedeflenen servis süreleri dahilinde arıza giderilmektedir. Arıza harici durumlarda da sürekli olarak sistem performansı incelenmekte ve proaktif destek sağlamak amacıyla detaylı raporlama yapılmaktadır.

– System Health Check

– Sistemim çok sık hata veriyor

– Mevcut yazılımların update ve patch’lerinin yapılıp yapılmadığını merak ediyorum

– Sistemimle ilgili detaylı bir raporlama istiyorum diyen müşterilerimiz için Mikron Bilgisayar SYSTEM HEALTH CHECK hizmetini sunmaktadır.

Konularında uzman teknikerler tarafından gerçekleştirilen System Health Check hizmeti, üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada müşteri yerinde detaylı veri toplama işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu işlem esnasında mevcut sistemle ilgili tüm yazılım, donanım ve aktif cihaz bilgileri toplanır. İkinci aşamada, toplanan bilgiler Mikron Bilgisayar Danışmanları tarafından analiz edilir ve detaylı bir raporlama yapılır. Hazırlanan bu raporda sistem bilgileri, karşılaşılan hatalar, yapılması gerekenler, iyileştirme için öneriler ve grafik olarak sunumlar yer almaktadır. Üçüncü aşamada ise hazırlanan rapor müşteriye sunulmakta ve raporun sonuçları karşılıklı olarak değerlendirilmektedir.

Network Optimizasyon

Mikron Bilgisayar, performans problemi olan sistemlerde var olan problemlerini açığa çıkarmak ve performansı arttırmak amacıyla Network Optimizing hizmetini sunmaktadır. Detaylı olarak gerçekleştirilen bu hizmette amaç dar boğazları belirlemek ve performans kaybını minimuma indirgemektir.

Network ve İletişim

Mikron Bilgisayar IT sektöründeki bilgi birikimiyle müşterilerine LAN (Local Area Network) / WAN (Wide Area Network) kurulumu ve yönetimi konusunda profesyonel hizmet vermektedir. Network ortamının getirdiği avantajları göz önünde bulundurarak müşterilerine optimum faydayı sağlayacak hizmetler sunmayı amaçlayan Mikron Bilgisayar konuyla ilgili hassasiyetini günümüze kadar gerçekleştirdiği projelerle de bir kez daha ispatlamaktadır.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial