...

Veri Sızıntısını Önleme Çözümleri

DLP (Veri Sızıntısını Önleme), bilgi güvenliğinde hassas verilerin izinsiz kişilerin eline geçmesini engellemek için geliştirilen bir teknolojidir. Günümüzde kurumların, kullandıkları veya sakladıkları tüm verilerini belirlemesi, izlemesi ve güvenliğini sağlaması gereklidir. DLP çözümlerinin varlığı, şirket içi veya resmi denetimlere hazırlık açısından büyük önem taşır. Bu sistem, kurumların önemli verilerinin izinsiz kişilerin eline geçmesini engeller ve genellikle tüm ağ yapısı veya son kullanıcı seviyesinde engelleme yapabilme özelliği ile uygulanabilir.

Veri Sınıflandırma

Verilerin sınıflandırılması ve etiketlenmesi, bilgi güvenliğinin en önemli temel konularından biridir. Kurumsal verilerin farklı formatlarda ve ortamlarda bulunabilmesi nedeniyle, öncelikle kurum ihtiyaçlarına uygun olarak yapısal olarak sınıflandırılması ve kritiklik derecesinin belirlenmesi gereklidir. Bu temel üzerinde, kritik verilerin korunması için gerekli önlemler alınabilir. Veri sızıntısını önlemek için, sınıflandırma çözümlerindeki sınıf bilgisi kullanılabilir. Bu sayede, kritik verilerin korunması sağlanabilir ve olası veri sızıntılarının önüne geçilebilir.

Veri Yönetişimi

Veri yönetişimi, bir kuruluşta verilerin kullanılabilirliği, uygunluğu, kullanışlılığı, bütünlüğü ve güvenliğinin genel olarak yönetilmesidir. Bu çözümler, hassas verilere kimin ve ne şekilde erişebileceğini belirleyerek, erişim kurallarının uygulanmasını sağlar. Ayrıca, çalışanların sadece yetkili olduğu klasör ve dosyalara erişmesini sağlayarak, verilerin güvenliği artırılır. Veri yönetişimi çözümleri, kullanıcıların erişim alışkanlıklarını belirleyerek olağan dışı erişimleri tespit etmeyi, klasör bazlı veri sınıflandırması yapmayı ve veri sorumlularını atayarak riskleri azaltmayı mümkün kılar. Bu sayede, kurumların verilerinin güvenliği sağlanır ve herhangi bir veri kaybı veya sızıntısı riski en aza indirilir.

Veritabanı Güvenliği

Veri tabanı aktivitelerinin loglanması, hassas verilere yapılan erişimlerin izlenmesi ve denetlenmesi, veri tabanlarının güvenliğinin sağlanması için Database Activity Monitoring (DAM) veya Database Firewall olarak adlandırılan çözümler kullanılmaktadır. Bu çözümler, yetkisiz erişimlerin oluşmasını engelleyerek, veri tabanlarının güvenliğini artırır. Veri tabanı güvenliği, SIEM çözümlerinden ayrı olarak veri tabanlarının loglanması ve detaylı analizler yapılması ile sağlanır. Bu sayede, olası veri sızıntıları veya saldırılar önceden tespit edilerek önlem alınabilir. Veri tabanı güvenlik duvarları, veri tabanı aktivitelerinin loglanması ve izlenmesi konusunda etkilidir ve kurumların verilerinin güvenliği için önemli bir rol oynar.